Ons land moet eerlijker

Wij zijn niet tegen rijkdom, maar wel tegen armoede. Wij strijden voor een eerlijker en socialer Nederland. In woord én daad. Met lokale acties, goede voorstellen in de Tweede Kamer en onderzoek naar misstanden. En dat heeft succes! Mede dankzij de SP is de toeslagenaffaire aan het licht gekomen, waarin mensen zijn gediscrimineerd en onterecht zijn beschuldigd als fraudeur. Maar dat is het begin. Wij blijven knokken voor een eerlijk Nederland!

Nu is het moment om ons land eerlijker te maken. Strijd met ons mee en stem SP.

- Lilian Marijnissen

Meer over Lilian Kandidaten Verkiezingsprogramma

Haal Lilian Marijnissen in huis

 

Haal Lilian in huis!

Bij een verkiezingscampagne horen eigenlijk grote bijeenkomsten, debatten in volle zalen en gesprekken bij mensen thuis. Niet mogelijk in deze coronatijd? Toch wel! Daar hebben we wat op bedacht.

Voor eerlijke zorg

Het coronavirus laat zien waar het in ons land mis gaat. De zorg is door premier Rutte tien jaar lang uitgekleed. Onze ouders of grootouders verdienen toch het beste als ze zorg nodig hebben? Daarom pleit de SP voor Zorgbuurthuizen. Zodat mensen in hun eigen buurt kunnen genieten van hun oude dag. En we schaffen het eigen risico in de zorg af.

Voor eerlijk wonen

Juist nu zien we hoe belangrijk het is een fijn huis te hebben. Maar huren wordt onbetaalbaar terwijl kopen voor veel mensen niet kan. Daarom stoppen we de huurverhogingen en gaan we de komende jaren honderdduizenden betaalbare huizen bouwen. Dat is nu hard nodig.

Voor een eerlijke overheid

Duizenden gezinnen van de toeslagenaffaire zijn onterecht beschuldigd en door de overheid kapot gemaakt. Het is tijd voor eerlijke politiek. Ons kamerlid Renske Leijten heeft hier samen met de ouders van de toeslagenaffaire keihard voor geknokt en zal dit blijven doen!

Voor een eerlijk inkomen

De lonen en de pensioenen kunnen omhoog. Zeker als we winstgevende bedrijven eerlijk belasting laten betalen. Het is toch raar, dat onze vakkenvullers amper iets verdienen, terwijl de supermarktbazen torenhoge winsten maken? Wie hard werkt moet van een salaris ook gewoon rond kunnen komen.

SP - eerlijkkiezen.nl

Weet wat je kiest

We gaan straks allemaal weer stemmen. Maar hoe stemmen de partijen zelf? De mooie beloftes uit de verkiezingen zijn nogal eens gebroken. Wie kent de 1.000 euro voor iedere werkende van Rutte niet, of de belofte van het CDA het eigen risico voor de ziektekosten te verlagen. Die beloftes bleken slechts schone schijn…

Bij de SP gaat het niet om woorden maar om daden. Wij deden de laatste jaren veel voorstellen voor een eerlijker Nederland. Voor betaalbaar wonen, eerlijke zorg en voor hogere lonen.

Stem SP Voor een eerlijke overheid

Onze kandidaten

Lilian Marijnissen
1

Lilian Marijnissen

De SP wil de wereld beter maken, op een manier die werkt voor iedereen en niet alleen voor de rijkste mensen. En we blijven tegelijkertijd kritiek leveren op het systeem waardoor ongelijkheid ontstaat. Dat doen andere partijen niet, zij schaven slechts de scherpe randjes af van een systeem dat niet werkt. Ik wil hier graag een bijdrage aan leveren, samen met de mensen om wie het gaat. Politiek is niet iets wat ver van mensen staat, het is iets dat van mensen moet zijn.

Fractievoorzitter SP
Oss - 1985
Noord-Brabant
Renske Leijten
2

Renske Leijten

De strijd die we voeren samen met ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire is helaas nog lang niet voorbij. Ondanks gemaakte excuses en erkende misstanden, is er nog altijd geen snelle uitbetaling van schade. Deze mensen en hun strijd blijven we steunen, natuurlijk als partij en ik als Kamerlid in de Tweede Kamer!

Tweede Kamerlid
Haarlem - 1979
Noord-Holland
Mahir Alkaya
3

Mahir Alkaya

Te veel publieke diensten zijn nog aan marktpartijen overgelaten en aandeelhouders hebben te veel macht binnen ondernemingen, waardoor het kapitaal vrij spel heeft. De beste oplossingen voor alledaagse problemen halen nu de bestuurskamers niet, waardoor het winstbejag de boventoon voert en onze planeet langzaam wordt vernietigd. Ik zie het daarom als mijn plicht om stap voor stap grote bedrijven te democratiseren.

Tweede Kamerlid
Amsterdam - 1988
Noord-Holland
Michiel van Nispen
4

Michiel van Nispen

Ik blijf niet mokkend aan de kant staan, maar wil bijdragen aan een eerlijker en socialer Nederland. Als je niet goed tegen onrecht kunt, zoals ik, dan is het een hele eer om je als volksvertegenwoordiger in te mogen zetten om daar wat aan te doen. Om ervoor te zorgen dat de overheid er weer voor je is, als je die nodig hebt.

Tweede Kamerlid
Breda - 1982
Noord-Brabant
Maarten Hijink
5

Maarten Hijink

Er is zoveel te doen om ons land eerlijker en beter te maken. Steeds meer partijen zeggen dat er minder marktwerking in de zorg moet komen, maar ze doen het maar niet! We laten onze ouderen nu echt in de steek. De SP is de enige partij die blijft opkomen voor goede ouderenzorg, thuis of in een Zorgbuurthuis.

Tweede Kamerlid
Amersfoort - 1983
Utrecht

Hoe wij ons land nu al eerlijker maken

De SP ís niet alleen voor, maar gáát ook voor een eerlijker Nederland. Voluit! In de Tweede Kamer en in de buurt. De SP heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan concrete verbeteringen voor duizenden mensen. Zo heeft het plan voor de bouw van Zorgbuurthuizen, kleinschalige locaties waar ouderen kunnen wonen en zorg kunnen krijgen, steun van de Tweede Kamer gekregen. Het beschikbare budget voor deze woningen voor ouderen is door inzet van de SP verdubbeld naar 40 miljoen euro. Iedereen moet op een fijne manier oud kunnen worden in de eigen buurt.

Succesvolle actie

Ook lokaal wist de SP het verschil te maken. Huurders van de Titus Brandsmaflat in Rijswijk voerden samen met de SP succesvol actie tegen huurverhoging, schadelijke verbouwingen en vóór inspraak over de toekomst van hun flat. Met succes, de huurverhoging ging niet door en bewoners kregen compensatie voor geleden schade. In Groningen kreeg de lokale SP het voor elkaar dat onderbetaalde schoonmakers in dienst komen van de gemeente Groningen. Een enorme verbetering voor deze honderd medewerkers die jarenlang speelbal waren in de concurrentiestrijd tussen commerciële schoonmaakbedrijven.

Samen

In Zwolle kwam een bushalte voor een verzorgingshuis terug, in Amsterdam kregen voedselbanken 750.000 euro; zo kunnen we nog wel even doorgaan.

De SP maakt werk van een eerlijker Nederland. Samen met u.

Stel een vraag